Getuigenis

We vergaderen om de veertien dagen (op de even weken) bij één van de leden thuis, ’s avonds om 8 uur.

Secretaris is Betty Voogt.
Penningmeester is Cootje Vonk.

Wij zijn een klassieke vergadering van vrijgemaakte vrouwen. We zijn ontstaan uit de ene vrouwenvereniging die heel vroeger in Eindhoven was, die na veel heen en weer gepraat werd gesplitst, zodat toch een overzicht bleef behouden over wie wel en wie niet lid was. Nu zijn we een kleine vereniging met 10 leden, We wonen verspreid over het grondgebied van de kerk, En we zouden graag zien dat meer zusters met ons mee bijbelstudie komen doen.

Meestal staat een bijbelboek op het rooster, Maar ook wel een onderwerp uit het bondsblad, of iets wat ons verder bezig houdt. We zijn aangesloten bij de Bijbelstudiebond. Iedere vergadering proberen we ook post te verzorgen voor zieken etc.  We streven ernaar onze vergaderdata in ‘Lichtkring’ te plaatsen, Maar de ervaring leert dat u beter de secretaris kunt bellen wanneer u de vergaderavond wilt bijwonen.