Beamteam

Beamer in de kerk

In het kerkgebouw is een beamer aanwezig die gebruikt wordt tijdens kerkdiensten en andere activiteiten. Op deze pagina vindt u richtlijnen en aanwijzingen voor het aanleveren van materiaal voor presentaties via de beamer.

Presentaties

Illustratie van een schermafmeting van 1024x768 pixels.

Algemeen

U kunt zelf presentaties aanleveren voor het gebruik op de beamer, hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

  • Presentaties dienen uiterlijk twee volledige dagen voor de weergave in het bezit van het beamteam te zijn. Voor zondagse diensten is dat dus uiterlijk donderdagavond.
  • Presentaties zijn aan te leveren in OpenOffice Impress (.odp) of in Microsoft Powerpoint (.ppt).
  • Plaatjes in de presentaties dienen niet groter te zijn dan 1024 pixels bij 768 pixels (zie hiernaast).
  • Gebruik minimaal een lettertypegrootte van 18 pixels.
  • Denk om duidelijk contrasterende kleuren; zo is zwart op wit goed leesbaar en wit op geel niet.

Tijdens kerkdiensten of andere activiteiten

Wanneer u presentaties wilt verzorgen tijdens diensten (bijvoorbeeld voor mededelingen voorafgaand aan de dienst, uitleg bij een preek of extra informatie bij een trouwdienst), dan kunt daarvoor gebruik maken van de huisstijl van de Jacobuskerk; deze is hier onder te downloaden. Voor mededelingen voorafgaand aan de kerkdienst gelden nog een aantal extra opmerkingen:

  • Mededelingen dienen vóór de donderdagavond voor de betreffende zondag doorgegeven te zijn aan het beamteam: beamteamping@pongjacobuskerk.nl.
  • Mededelingen moeten altijd worden aangeleverd in de huisstijl, als dit niet het geval is worden ze daarnaar omgezet, waarbij qua opmaak onvermijdelijk het een en ander verandert.