Kinderwerk

Crèche

Voor de jongste kinderen in de kerk (0-3) is er tijdens de ochtend kerkdienst een kindercrèche in een van de zalen van het kerkgebouw.

Kinderclub

Voor de kinderen van 3 jaar en groep 1 van de basisschool is er wekelijks kinderclub in een van de zalen van het kerkgebouw. Tijdens de kinderclub wordt er met de kinderen een Bijbelverhaal gelezen, gezongen, gebeden en een werkje gemaakt dat bij het Bijbelverhaal hoort. We gebruiken hiervoor de werkmappen van kinderwerk Timotheüs. De kinderen mogen voor het begin van de dienst worden gebracht en komen tijdens de collecte aan het einde van de dienst, voorin de kerk te zitten.

Voor de kinderen van groep 2 en 3 van de basisschool is er eens in de 2 weken kinderclub in een andere zaal van het gebouw. Zij zijn ook voor de dienst welkom in het lokaal en komen tijdens de collecte naar de kerk.

Bijbelklas

Voor de kinderen van groep 4 en 5 is er eens in de maand bijbelklas vanaf het begin van de dienst tot de collecte. Ook voor de kinderen van groep 6, 7 en 8 is er eens in de maand bijbelklas, alleen mogen zij eerst mee naar de kerk en gaan ze tijdens de preek naar de bijbelklas.

Uw kinderen zijn van harte welkom om met ons mee te doen in de kinderclub en/of bijbelklas.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: kinderwerkping@pongjacobuskerk.nl