Ken Hem in al uw wegen

KHiauw (Ken Hem in al uw wegen) is de jongerenbijbelstudievereniging (mooi scrabblewoord).

De leden zijn 16 jaar of ouder en vergaderen eens in de twee weken op zondagavond, direct na de kerkdienst. Na het gezamenlijk eten wordt de groep in tweeën gesplitst. Eén groep met ervaren jongeren en één groep met de jongeren die behoefte hebben aan wat meer begeleiding. Bij de laatste groep is dan ook begeleiding aanwezig om de boel wat op gang te houden. Dit jaar vult Cobie Postma die rol in.

Na het bespreken van het onderwerp (aan de hand van een inleiding en een korte bijbelstudie) komen we weer samen om de losse eindjes uit de bespreking vast te knopen.  Wat de onderwerpen betreft, vorig jaar is een begin gemaakt met de tweedelige serie ‘God gezocht’ van Youth for Christ. Dit jaar zal deel 2 uit die serie aan de orde komen, met daarin onder andere onderwerpen als zonde, het koninkrijk van God, gaven van de geest, enzovoort. Op deze manier hopen we als jongeren elkaar te helpen met het vinden van God en het onderhouden van de relatie met Hem. De eerste vergadering zal dit jaar begin oktober plaatsvinden, in verband met het congresweekend eind september.

Simone Janssen