Pro Ecclesia

Zoals te verwachten is, is het onderwerp voor de bespreking tijdens de vergaderingen van de mannenvereniging meestal een bijbelgedeelte. De afgelopen tijd zijn de profetieën van Jeremia en de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte behandeld. Hierna zal de tweede brief aan de Korintiers worden bestudeerd.

Andere onderwerpen waren de afgelopen tijd: de Evangelisatie Explosie cursus (toegelicht door een cursusdeelnemer), het boek van ds. G. Gunnink, "Thuis in Gods huis, Over eigentijds gereformeerd zijn", "Hermeneutiek" en het boek "Marginaal en missionair" van W. Dekker.

De mannenvereniging wil duidelijk een studievereniging zijn. De vereniging helpt om diepgaand met de inhoud van de bijbel bezig te zijn, op een manier waar je anders niet gauw toe komt. En je doet dat met elkaar, tot opbouw van elkaar, dankbaar gebruik makend van elkaars inzichten en geloofskennis.

De vereniging vergadert om de twee weken, op donderdagavond, in het kerkgebouw. Er zijn tien leden.

Contactpersoon is Wim Prins.