Sola Gratia

Wij, als vrouwen van bijbelstudievereniging ʺSola Gratiaʺ willen graag iets van ons laten horen. Wij vergaderen op de dinsdagochtend eens in de twee weken bij één van de leden thuis. In de afgelopen jaren waren er ook leden uit de kerk van Eindhoven‐Best, op dit moment nog officieel 2 leden; In totaal hebben we nu 13 leden.

Het afgelopen jaar hebben we de 1e brief van Paulus aan de Corintiërs behandeld en een aantal onderwerpen uit Wegwijs, de schets van de bijbelstudiebond. Deze schetsen hebben soms waardevolle informatie over hedendaagse onderwerpen die we daarom graag bespreken. De keuze van bijbelboeken en onderwerpen wordt geheel ʹdemocratischʹ vastgesteld; ieders mening telt. Het komend seizoen willen we o.a. verder gaan met de 2e brief van Paulus aan de Corintiërs en zullen we een paar keer een onderwerp uit Wegwijs behandelen;

Hieronder volgt de agenda:

  • 15‐9: Wegwijs juli/augustus 2009
  • 29‐9: Recapitulatie I Cor. + 1e hst. 2e Cor.brief